ADHD bij kinderen

Keuzehulp

Tricyclische antidepressiva (TCA's)

Nortriptyline (Nortrilen®) hoort bij de groep van de tricyclische antidepressiva (TCA’s) en is werkzaam bij ADHD. Nortriptyline kan soms als vierde keus middel gebruikt worden. Er is weinig onderzoek gedaan naar het effect van dit middel op de lange termijn bij kinderen met ADHD.

Gebruik

Het gebruik van nortriptyline kan overwogen worden wanneer het kind geen stimulantia, als methylfenidaat of dexamfetamine, en geen atomoxetine kan gebruiken of wanneer deze middelen niet werken. Voordat een kind start met de inname, zal de arts een ECG (hartfilm) laten maken om te onderzoeken of het kind geen hartproblemen heeft. Ook zal de arts de bloeddruk en hartslag goed controleren. Het kind zal langzaam aan de medicijnen moeten wennen en hiervoor wordt een opbouwschema gebruikt. Als het kind de gewenste dosis slikt, laat de arts weer een ECG maken. Vaak zal een kindercardioloog het kind onderzoeken.

TCA’s moeten regelmatig ingenomen worden en ouders moeten de inname goed controleren. Zij moeten goed letten op bijwerkingen.

Wanneer het kind gaat stoppen met nortriptyline is het belangrijk dat dit langzaam volgens een afbouwschema gebeurt.

Effect op ADHD

Vooral bij kinderen met ADHD die tics hebben of angstig zijn, kunnen TCA’s het geschikte middel zijn. Het is een langwerkend medicijn dat de hele dag effectief is. Het medicijn werkt minder goed dan stimulantia als methylfenidaat. Het middel werkt minder goed voor de ADHD-symptomen en is effectiever voor de vermindering van druk gedrag dan voor de verbetering van de concentratie.

Bijwerkingen

Bij nortriptyline is het belangrijk dat een kind niet te veel slikt anders kunnen er hartproblemen ontstaan. Deze bijwerking is ernstig. Ouders en artsen moeten hier goed op letten.

De bijwerkingen van antidepressiva worden door kinderen als zwaarder ervaren dan de bijwerkingen van stimulantia:

  •     minder zin in eten
  •     droge mond
  •     slaapproblemen (slaperigheid)
  •     duizeligheid, wazig zien, sufheid
  •     prikkelbaarheid of apathie (initiatiefloos)
  •     moeilijk kunnen plassen of poepen

Klik hier voor een meer uitgebreid overzicht van de bijwerkingen.

Wanneer een kind hier veel last van heeft of als het kind verward is, moet contact opgenomen worden met de arts.

Overdosering

Wanneer een kind te veel TCA’s heeft geslikt kunnen epileptische aanvallen, ademhalingsstoornissen en hartritmestoornissen ontstaan. Dit kan dodelijk zijn.