Depressie: een behandeling kiezen

Keuzehulp: depressie

De keuzehulpen die op Thuisarts.nl staan worden gemaakt door verschillende organisaties, niet (alleen) door de makers van Thuisarts.nl. Het is de bedoeling  de keuzehulpen te verbeteren zodat ze makkelijker te gebruiken zijn.

Voor wie is deze keuzehulp bedoeld?

Deze keuzehulp is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder bij wie de  diagnose Het kan zijn dat u veel van wat u leest herkent maar dat de diagnose niet gesteld is door een deskundige. U kunt dan het beste naar de huisarts gaan om uw problemen voor te leggen. depressie gesteld is

Het kan zijn dat u naast de depressie ook een andere psychische stoornis heeft, bijvoorbeeld een angststoornis. Kijk dan ook bij de keuzehulp angststoornissen. Deze keuzehulp is niet voor u bedoeld als u minder last heeft van de depressie dan van uw andere stoornis.

De behandeling van depressies bij jonge en oudere mensen, is niet helemaal hetzelfde als die van volwassenen. Bent u jonger dan achttien of ouder dan zestig jaar, overlegt u dan met uw hulpverlener welke onderdelen van deze keuzehulp voor u gelden. Heeft u niet zelf een depressie, maar iemand uit uw omgeving wel, dan kan deze informatie ook nuttig voor u zijn.

Wat kunt u met deze keuzehulp?

De ene depressie is de andere niet. Er zijn grote verschillen in klachten, oorzaken, gevolgen en behandelmogelijkheden. Deze keuzehulp is bedoeld om u te helpen bij het maken van de keuze voor een behandeling. Om deze keuze goed te kunnen maken, vindt u in deze keuzehulp informatie over verschillende behandelingen. U kunt de keuzehulp gebruiken om uw gesprek met de behandelaar voor te bereiden. Lees ook de disclaimer van de keuzehulpen.

Waar kunt u de informatie vinden?

Onder Over depressie staat algemene informatie over depressie. Dan volgen per vorm van depressie (lichte depressie, matige depressie, ernstige depressie) beschrijvingen van de verschillende behandelmogelijkheden. Onder ‘Keuzeoverzicht’ staan de verschillende behandelmogelijkheden per vorm van depressie naast elkaar. Bij elke vorm van depressie staat in 'Uw keuze' staat een aantal uitspraken over de behandeling van depressie. Door de vragen te beantwoorden, weet u mogelijk beter voor welke behandeling u wilt kiezen. Tenslotte vindt u bij ‘Meer informatie’ een overzicht van instanties, publicaties en websites, waar u veel meer over depressie te weten kunt komen.