Depressie bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders

Keuzehulp: depressie bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders

Deze keuzehulp helpt mensen met depressie bij het kiezen van een behandeling. Er zijn grote verschillen in depressies. Daarom zijn er ook verschillende behandelingen. Deze keuzehulp kunt u gebruiken om te zien welke behandelingen goed bij u passen.

Bent u jonger dan 18 en ouder dan 60 jaar, vraag dan uw hulpverlener welke onderdelen van deze keuzehulp voor u gelden

Deze keuzehulp is bedoeld voor mensen die alleen depressieve klachten hebben. Als u daarnaast ook andere klachten hebt zoals alcohol- en drugsmisbruik, hevige angstklachten of manische verschijnselen bespreek dit dan met uw hulpverlener. Manische verschijnselen zijn overactief of heel vrolijk zijn en ondoordachte beslissingen nemen. Deze keuzehulp geeft dan niet de informatie die u nodig heeft

Voor wie is deze keuzehulp bedoeld?


Wel voor u bedoeld:

 • U lijdt aan een depressie;
 • U moet (samen met een hulpverlener) een behandeling kiezen voor depressie;
 • U bent tussen de 18 en 60 jaar;

De behandeling van depressie bij jonge en oudere mensen is niet helemaal hetzelfde als die van volwassenen. Bent u jonger dan 18 en ouder dan 60 jaar, overlegt u dan met uw hulpverlener welke onderdelen van deze keuzehulp voor u gelden.

 • U bent Turks of Marokkaans.

Deze keuzehulp is bedoeld voor Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Zij hebben soms andere vragen over depressie en de behandeling van depressie dan autochtone Nederlanders. Turkse en Marokkaanse Nederlanders zijn natuurlijk niet hetzelfde. Toch lijken ze op sommige punten ook op elkaar. Ten eerste zijn veel Turks en Marokkaanse Nederlanders moslim. Ten tweede delen ze de migratie naar Nederland, van henzelf of de (groot)ouders. Daarom is deze keuzehulp voor hen beiden bedoeld.

Niet voor u bedoeld:

 • U hebt naast depressieve klachten last van angstklachten, manische verschijnselen of alcohol- en drugsmisbruik.

Deze keuzehulp is in principe bedoeld voor mensen die alleen depressieve klachten hebben. Als u daarnaast ook andere klachten hebt zoals alcohol- en drugsmisbruik, hevige angstklachten of manische verschijnselen bespreek dit dan met uw hulpverlener. Manische verschijnselen zijn o.a. overactief of heel vrolijk zijn en ondoordachte beslissingen maken. Er kunnen dan andere behandelingen beter zijn voor uw klachten dan die hier op deze keuzehulp staan.

Hebt u niet zelf een depressie, maar iemand in uw omgeving wel, dan kan deze informatie ook nuttig voor u zijn.

 

Wat kunt u met deze keuzehulp?

De behandelingen in deze keuzehulp, helpen bij depressie. Dat is wetenschappelijk aangetoond. U kunt deze keuzehulp gebruiken om samen met uw hulpverlener een behandeling te kiezen:

 • Eerst hoort u van uw hulpverlener welke vorm van depressie u hebt. Voor lichte, matige en ernstige depressies bestaan namelijk verschillende behandelingen.
 • Daarna leest u in de keuzehulp meer over behandelingen en over de verschillen tussen deze behandelingen.
 • Tenslotte bespreekt u met uw hulpverlener welke behandeling het beste voor u is.

U kunt de keuzehulp ook bekijken als u al langer in zorg bent.

 

Waar vindt u welke informatie?

 

Gebruiksaanwijzing van de keuzehulp

 1. Lees eerst over depressie
 2. Bekijk de behandelingen die er zijn voor uw type depressie
 3. Vergelijk de behandelingen in de behandeloverzichten
 4. Beantwoord de stellingen bij 'wat past bij mij?'