Depressie: een behandeling kiezen

Ernstige depressie

Iemand lijdt aan een ernstige depressie als de klachten maanden blijven, als iemand veel klachten heeft of als de klachten snel verergeren. Ernstige depressies hebben een grote invloed op het dagelijks leven. Mensen met een ernstige depressie komen vaak nergens meer toe. Het lukt iemand niet meer om te werken, boodschappen te doen, voor de kinderen te zorgen en een normaal dag- en nachtritme te volgen. De toekomst, het verleden en het heden lijken een zwart gat.

Sommige mensen hebben doodsgedachten. Doodgaan lijkt voor hen minder erg dan doorleven. Soms raakt iemand met een ernstige depressie zijn grip op de werkelijkheid kwijt. Er kunnen wanen optreden, dit zijn gedachten die vreemd of onwaar zijn. Zo kan iemand er van overtuigd zijn dat hij of zij niets meer waard is. Mensen met een ernstige depressie hebben snel hulp nodig van ervaren hulpverleners.

Mensen met een ernstige depressie hebben snel hulp nodig van ervaren hulpverleners. Meer informatie over verschillende vormen van depressie vindt u bij Over depressie.

De onderwerpen

Onder Keuzemogelijkheden vindt u beschrijvingen van de behandelmogelijkheden voor ernstige depressie. De behandelmogelijkheden worden ook in een Keuzeoverzicht naast elkaar gezet. In Uw keuze staat een aantal stellingen over de behandeling van depressie om u te helpen bij het maken van een keuze. Door de vragen te beantwoorden, weet u mogelijk beter welke keuze u wilt maken. Tenslotte vindt u bij Meer informatie een overzicht van instanties, publicaties en websites, waar u veel meer over depressie te weten kunt komen.