Depressie: een behandeling kiezen

Keuzeoverzicht

Hieronder staat een overzicht van de keuzemogelijkheden voor mensen met een ernstige depressie. Er is ook per kenmerk een overzicht van behandelingen voor ernstige depressie: overzicht per kenmerk.

Psychotherapie

Werkt de behandeling tegen depressie?

 • Depressieve klachten worden minder.
 • Werkt even goed als medicijnen, maar vaak minder snel effect.
 • Depressie keert minder snel terug.

Wat is het belangrijkste kenmerk van deze behandeling?

U praat wekelijks over uw psychische problemen met een gespecialiseerde hulpverlener.

Heeft de behandeling nadelen?

 • De therapie kan confronterend zijn.
 • Er is kans op terug keren van de depressie als er te vroeg wordt gestopt.

Welke ervaringen hebben anderen met deze behandeling?

 • Mensen vinden het, als de ergste klachten verdwenen zijn, prettig om aandacht voor de eigen problemen te krijgen.
 • Het kan moeilijk zijn om een getrainde en vaardige therapeut te vinden.

Wat moet u zelf doen of kunnen?

 • U moet bereid zijn om oefeningen te doen en huiswerk te maken.
 • De behandeling vraagt om doorzettingsvermogen.

Waar wordt de behandeling gegeven?

Wordt individueel of in groepsverband gegeven. In de praktijk van een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Of in een GGZ-instelling, op de polikliniek of tijdens dagbehandeling. Soms is opname nodig, in een GGZ-instelling of op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.

Welke hulpverlener geeft de behandeling?

Een psycholoog of psychotherapeut met een aanvullende opleiding. Ervaring en goede vaardigheden van de therapeut zijn belangrijk.

Hoe lang duurt de behandeling?

Voor blijvend therapiesucces zijn minimaal twintig sessies nodig.

Medicijnen

Werkt de behandeling tegen depressie?

 • Depressieve klachten worden minder bij de helft van de mensen.
 • Het duurt minstens twee weken voor u effect merkt, soms langer.

Wat is het belangrijkste kenmerk van deze behandeling?

U neemt dagelijks een tablet en bezoekt uw hulpverlener voor begeleiding en controle.

Heeft de behandeling nadelen?

 • Klachten kunnen toenemen in het begin van de behandeling.
 • Vervelende of ernstige bijwerkingen kunnen optreden, vooral in de eerste weken.
 • Sommige antidepressiva geven ernstige lichamelijke problemen, ook door de combinatie met andere medicijnen.
 • Onthoudingsverschijnselen treden op als medicijnen niet worden afgebouwd.
 • Afbouwen en stoppen geven nare verschijnselen.
 • Onderliggende problemen worden niet aangepakt.

Welke ervaringen hebben anderen met deze behandeling?

 • Medicijnen kunnen de ergste depressieve periode draaglijk maken.
 • Veel mensen vinden het soms moeilijk om de behandeling tot het eind vol te houden.

Wat moet u zelf doen of kunnen?

U moet gemotiveerd zijn om langere tijd dagelijks medicijnen te gebruiken.

Waar wordt de behandeling gegeven?

Medicijnen worden voorgeschreven in de huisartspraktijk of in de praktijk van een psychiater. Ze kunnen ook gegeven worden in een GGZ-instelling, op de polikliniek of tijdens dagbehandeling. Soms is opname nodig, in een GGZ-instelling of op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.

Welke hulpverlener geeft de behandeling?

De huisarts of psychiater of soms een andere arts.

Hoe lang duurt de behandeling?

Een behandeling duurt nog zes maanden nadat de klachten zijn verdwenen.

Combinatie van medicijnen en psychotherapie

Werkt de behandeling tegen depressie?

Depressieve klachten worden minder. De combinatie werkt beter als iemand eerder een ernstige depressie heeft gehad.

Wat is het belangrijkste kenmerk van deze behandeling?

U neemt dagelijks een tablet en praat wekelijks met een gespecialiseerde hulpverlener.

Heeft de behandeling nadelen?

Dezelfde als bij medicijnen en psychotherapie.

Welke ervaringen hebben anderen met deze behandeling?

Sommige mensen starten met medicijnen en pas met psychotherapie als de ergste depressieve periode voorbij is.

Wat moet u zelf doen of kunnen?

U moet gemotiveerd zijn om beide behandelingen te doen.

Waar wordt de behandeling gegeven?

In de praktijk van een psychotherapeut of psychiater. Of in een GGZ-instelling op de polikliniek of tijdens dagbehandeling. Behandeling door een psychiater heeft als voordeel dat men maar met één hulpverlener te maken heeft. Soms is opname nodig in een GGZ-instelling of op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.

Welke hulpverlener geeft de behandeling?

U hebt vaak meerdere hulpverleners. Afstemming tussen verschillende behandelaren kan lastig zijn.

Hoe lang duurt de behandeling?

Hetzelfde als bij medicijnen en psychotherapie.