Depressie: een behandeling kiezen

Keuzeoverzicht

Hieronder staat een overzicht met de belangrijkste kenmerken van de behandelmogelijkheden voor mensen met een lichte depressie. Er is ook per kenmerk een overzicht van behandelingen voor lichte depressie: overzicht per kenmerk.

Ondersteunende begeleiding

Werkt de behandeling tegen depressie?

Begeleiding kan bijdragen aan het verminderen van depressieve klachten.

Wat is het belangrijkste kenmerk van deze behandeling?

U wordt geholpen om praktische problemen op te lossen. Deze kunnen te maken hebben met uw woonsituatie, uw werk of eventuele schulden. Ook krijgt u steun bij het indelen van uw dag en het toepassen van belangrijke leefregels.

Heeft de behandeling nadelen?

Onderliggende problemen worden niet aangepakt.

Welke ervaringen hebben anderen met de behandeling?

Cliënten waarderen de behandeling.

Wat moet u zelf doen of kunnen?

Adviezen van hulpverleners opvolgen en met hen praktische problemen aanpakken.

Waar wordt de behandeling gegeven?

U bezoekt een hulpverlener in de  eerstelijn eerstelijn betekent rechtstreeks toegankelijke hulp, bijvoorbeeld de huisarts of in de GGZ-instelling.

Welke hulpverlener geeft de behandeling?

Een huisarts, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundige of maatschappelijk werker.

Hoe lang duurt de behandeling?

Een aantal weken of maanden.

Cursussen

Werkt de behandeling tegen depressie?

Depressieve klachten worden minder.

Wat is het belangrijkste kenmerk van deze behandeling?

U krijgt informatie en werkt aan het omgaan met uw depressieve klachten. Er wordt uitgegaan van uw gezonde kant. U oefent met het aanpakken van problemen die samenhangen met de depressie en u leert weer plezierige activiteiten te ondernemen.

Heeft de behandeling nadelen?

  • Onderliggende problemen worden niet aangepakt.
  • Angst of spanning kan toenemen als er geoefend wordt met moeilijke situaties.

Welke ervaringen hebben anderen met de behandeling?

  • Cliënten ervaren erkenning en steun van lotgenoten en leren van elkaar.
  • Sommige mensen vinden het oefenen met moeilijke situaties confronterend.

Wat moet u zelf doen of kunnen?

Cursusmateriaal lezen, huiswerk maken en oefeningen doen.

Waar wordt de behandeling gegeven?

Groepscursussen zijn in een GGZ-instelling. Individuele cursussen volgt u zelfstandig thuis.

Welke hulpverlener geeft de behandeling?

Een preventiewerker, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een psycholoog of een huisarts.

Hoe lang duurt de behandeling?

Tien tot twaalf weken.

Voorlichting

Werkt de behandeling tegen depressie?

Voorlichting kan bijdragen aan het verminderen van de depressieve klachten.

Wat is het belangrijkste kenmerk van deze behandeling?

U ontvangt informatie over wat een depressie is en wat kan helpen om de depressie te verminderen.

Heeft de behandeling nadelen?

Onderliggende problemen worden niet aangepakt.

Welke ervaringen hebben anderen met de behandeling?

Bijna alle cliënten vinden de behandeling belangrijk.

Wat moet u zelf doen of kunnen?

Informatiebijeenkomsten bezoeken, thuis informatie lezen.

Waar wordt de behandeling gegeven?

  • In de  eerstelijn eerstelijn betekent rechtstreeks toegankelijke hulp, bijvoorbeeld de huisarts of in de GGZ-instelling.
  • Bij patiëntenorganisaties en in uw buurt bij GGZ Informatiecentra of Steunpunten Cliëntondersteuning GGZ.

Welke hulpverlener geeft de behandeling?

Alle hulpverleners dienen goede voorlichting te geven.

Hoe lang duurt de behandeling?

Eenmalig of meerdere keren in een aantal weken.

Bewegen

Werkt de behandeling tegen depressie?

Depressieve klachten worden minder.

Wat is het belangrijkste kenmerk van deze behandeling?

U werkt onder begeleiding aan een betere lichamelijke conditie. Dit geeft energie waardoor u zich beter voelt. U leert te kijken naar uw eigen grenzen. Ook het contact met andere mensen is belangrijk in deze programma's.

Heeft de behandeling nadelen?

  • Onderliggende problemen worden niet aangepakt.
  • Kan belastend zijn als het programma niet is aangepast aan uw leeftijd en belangstelling.

Welke ervaringen hebben anderen met de behandeling?

  • Cliënten waarderen de behandeling.
  • Het kan moeilijk zijn om in actie te komen.

Wat moet u zelf doen of kunnen?

In beweging komen en gemotiveerd zijn om aan uw conditie te werken.

Waar wordt de behandeling gegeven?

U kunt zelfstandig sporten of bij een sportclub. Veel GGZ-instellingen hebben bewegingsprogramma's.

Welke hulpverlener geeft de behandeling?

Een fysiotherapeut, sportleraar of een hulpverlener uit de GGZ.

Hoe lang duurt de behandeling?

Minimaal zes weken, twee tot drie keer per week.

Kortdurende gespreksbehandeling

Werkt de behandeling tegen depressie?

Depressieve klachten worden minder.

Wat is het belangrijkste kenmerk van deze behandeling?

U voert gesprekken met een hulpverlener en ontwikkelt vaardigheden om zelf problemen op te lossen. Het gaat erom controle te krijgen over de problemen die met uw depressie samenhangen.

Heeft de behandeling nadelen?

Onderliggende problemen worden niet aangepakt.

Welke ervaringen hebben anderen met de behandeling?

Cliënten waarderen de behandeling.

Wat moet u zelf doen of kunnen?

Een actieve inbreng in de gesprekken is belangrijk. Samen met de hulpverlener werkt u aan uw problemen.

Waar wordt de behandeling gegeven?

In de  eerstelijn eerstelijn betekent rechtstreeks toegankelijke hulp, bijvoorbeeld de huisarts en in de GGZ-instelling.

Welke hulpverlener geeft de behandeling?

Een eerstelijns psycholoog, een huisarts, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een Gezondheidszorgpsycholoog of een psychotherapeut. Nog maar weinig hulpverleners zijn getraind in Problem Solving Treatment.

Hoe lang duurt de behandeling?

Zes tot acht gesprekken, de gesprekken kunnen gespreid worden over enkele maanden.