Depressie: een behandeling kiezen

Keuzeoverzicht

Hieronder staat een overzicht van de keuzemogelijkheden voor mensen met een matige depressie. Er is ook per kenmerk een overzicht van behandelingen voor matige depressie: overzicht per kenmerk.

Voorlichting

Werkt de behandeling tegen depressie?

Voorlichting kan bijdragen aan het verminderen van de depressieve klachten.

Wat is het belangrijkste kenmerk van deze behandeling?

U ontvangt informatie over wat een depressie is en wat kan helpen om de depressie te verminderen.

Heeft de behandeling nadelen?

Onderliggende problemen worden niet aangepakt

Welke ervaringen hebben anderen met de behandeling?

Bijna alle cliënten vinden de behandeling belangrijk

Wat moet u zelf doen of kunnen?

Informatiebijeenkomsten bezoeken, thuis informatie lezen

Waar wordt de behandeling gegeven?

 • In de  eerstelijns eerstelijn betekent rechtstreeks toegankelijke hulp, bijvoorbeeld de huisarts of in de GGZ-instelling.
 • Bij patiënten organisaties en in uw buurt bij GGZ Informatiecentra of Steunpunten Cliëntondersteuning GGZ.

Welke hulpverlener geeft de behandeling?

Alle hulpverleners dienen goede voorlichting te geven

Hoe lang duurt de behandeling?

Eenmalig of meerdere keren in een aantal weken

Ondersteunende begeleiding

Werkt de behandeling tegen depressie?

Begeleiding kan bijdragen aan het verminderen van depressieve klachten

Wat is het belangrijkste kenmerk van deze behandeling?

U wordt geholpen om praktische problemen op te lossen. Deze kunnen te maken hebben met uw woonsituatie, uw werk of eventuele schulden. Ook krijgt u steun bij het indelen van uw dag en het toepassen van belangrijke leefregels

Heeft de behandeling nadelen?

Onderliggende problemen worden niet aangepakt

Welke ervaringen hebben anderen met de behandeling?

Cliënten waarderen de behandeling

Wat moet u zelf doen of kunnen?

Adviezen van hulpverleners opvolgen en met hen praktische problemen aanpakken

Waar wordt de behandeling gegeven?

U bezoekt een hulpverlener in de  [{"inlineInfocard":{"text":"eerstelijn betekent rechtstreeks toegankelijke hulp, bijvoorbeeld de huisarts","title":

Hieronder staat een overzicht van de keuzemogelijkheden voor mensen met een matige depressie. Er is ook per kenmerk een overzicht van behandelingen voor matige depressie: overzicht per kenmerk.

Voorlichting

Werkt de behandeling tegen depressie?

Voorlichting kan bijdragen aan het verminderen van de depressieve klachten.

Wat is het belangrijkste kenmerk van deze behandeling?

U ontvangt informatie over wat een depressie is en wat kan helpen om de depressie te verminderen.

Heeft de behandeling nadelen?

Onderliggende problemen worden niet aangepakt

Welke ervaringen hebben anderen met de behandeling?

Bijna alle cliënten vinden de behandeling belangrijk

Wat moet u zelf doen of kunnen?

Informatiebijeenkomsten bezoeken, thuis informatie lezen

Waar wordt de behandeling gegeven?

 • In de  [{"inlineInfocard":{"text":"eerstelijn betekent rechtstreeks toegankelijke hulp, bijvoorbeeld de huisarts","title":"eerstelijns","class_name":"enkel-woord"}}] of in de GGZ-instelling.
 • Bij patiënten organisaties en in uw buurt bij GGZ Informatiecentra of Steunpunten Cliëntondersteuning GGZ.

Welke hulpverlener geeft de behandeling?

Alle hulpverleners dienen goede voorlichting te geven

Hoe lang duurt de behandeling?

Eenmalig of meerdere keren in een aantal weken

Ondersteunende begeleiding

Werkt de behandeling tegen depressie?

Begeleiding kan bijdragen aan het verminderen van depressieve klachten

Wat is het belangrijkste kenmerk van deze behandeling?

U wordt geholpen om praktische problemen op te lossen. Deze kunnen te maken hebben met uw woonsituatie, uw werk of eventuele schulden. Ook krijgt u steun bij het indelen van uw dag en het toepassen van belangrijke leefregels

Heeft de behandeling nadelen?

Onderliggende problemen worden niet aangepakt

Welke ervaringen hebben anderen met de behandeling?

Cliënten waarderen de behandeling

Wat moet u zelf doen of kunnen?

Adviezen van hulpverleners opvolgen en met hen praktische problemen aanpakken

Waar wordt de behandeling gegeven?

U bezoekt een hulpverlener in de  eerstelijn eerstelijn betekent rechtstreeks toegankelijke hulp, bijvoorbeeld de huisarts of in de GGZ-instelling

Welke hulpverlener geeft de behandeling?

Een huisarts, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundige of maatschappelijk werker

Hoe lang duurt de behandeling?

Een aantal weken of maanden

Cursussen

Werkt de behandeling tegen depressie?

Depressieve klachten worden minder

Wat is het belangrijkste kenmerk van deze behandeling?

U krijgt informatie en werkt aan het omgaan met uw depressieve klachten. Er wordt uitgegaan van uw gezonde kant. U oefent met het aanpakken van problemen die samenhangen met de depressie en u leert weer plezierige activiteiten te ondernemen

Heeft de behandeling nadelen?

 • Onderliggende problemen worden niet aangepakt
 • Angst of spanning kan toenemen als er geoefend wordt met moeilijke situaties

Welke ervaringen hebben anderen met de behandeling?

 • Cliënten ervaren erkenning en steun van lotgenoten en leren van elkaar
 • Sommige mensen vinden het oefenen met moeilijke situaties confronterend

Wat moet u zelf doen of kunnen?

Cursusmateriaal lezen, huiswerk maken en oefeningen doen

Waar wordt de behandeling gegeven?

Groepscursussen zijn in de GGZ-instelling. Individuele cursussen volgt u zelfstandig thuis

Welke hulpverlener geeft de behandeling?

Een preventiewerker, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een psycholoog of een huisarts

Hoe lang duurt de behandeling?

Tien tot twaalf weken

Kortdurende gespreksbehandeling

Werkt de behandeling tegen depressie?

Depressieve klachten worden minder

Wat is het belangrijkste kenmerk van deze behandeling?

U voert gesprekken met een hulpverlener en ontwikkelt vaardigheden om zelf problemen op te lossen. Het gaat erom controle te krijgen over de problemen die met uw depressie samenhangen.

Heeft de behandeling nadelen?

Onderliggende problemen worden niet aangepakt.

Welke ervaringen hebben anderen met de behandeling?

Cliënten waarderen de behandeling.

Wat moet u zelf doen of kunnen?

Een actieve inbreng in de gesprekken is belangrijk. Samen met de hulpverlener werkt u aan uw problemen.

Waar wordt de behandeling gegeven?

In de  eerstelijn eerstelijn betekent rechtstreeks toegankelijke hulp, bijvoorbeeld de huisarts en in de GGZ-instelling.

Welke hulpverlener geeft de behandeling?

Een eerstelijns psycholoog, een huisarts, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een gezondheidszorgpsycholoog of een psychotherapeut. Nog maar weinig hulpverleners zijn getraind in Problem Solving Treatment.

Hoe lang duurt de behandeling?

Zes tot acht gesprekken, de gesprekken kunnen gespreid worden over enkele maanden.

Psychotherapie

Werkt de behandeling tegen depressie?

 • Depressieve klachten worden minder.
 • Depressie keert minder gauw terug.

Wat is het belangrijkste kenmerk van deze behandeling?

U praat wekelijks over uw psychische problemen met een gespecialiseerde behandelaar.

Heeft de behandeling nadelen?

De therapie kan confronterend zijn.

Welke ervaringen hebben anderen met deze behandeling?

 • Mensen vinden het prettig om aandacht voor de eigen problemen te krijgen.
 • Het kan moeilijk zijn om een getrainde en vaardige therapeut te vinden.

Wat moet u zelf doen of kunnen?

 • U moet bereid zijn om oefeningen te doen en huiswerk te maken.
 • De behandeling vraagt om doorzettingsvermogen.

Waar wordt de behandeling gegeven?

Wordt individueel of in groepsverband gegeven. In de praktijk van een psycholoog of psychotherapeut. Of op de polikliniek van een GGZ-instelling of een ziekenhuis.

Welke hulpverlener geeft de behandeling?

Een psycholoog of psychotherapeut met een aanvullende opleiding. Ervaring en goede vaardigheden van de therapeut zijn belangrijk.

Hoe lang duurt de behandeling?

Ongeveer twaalf tot zestien wekelijkse sessies.

Medicijnen

Werkt de behandeling tegen depressie?

 • Depressieve klachten worden minder bij de helft van de mensen.
 • Het duurt minstens twee weken voor u effect merkt, soms langer.

Wat is het belangrijkste kenmerk van deze behandeling?

U neemt dagelijks een tablet en bezoekt geregeld uw hulpverlener.

Heeft de behandeling nadelen?

 • Klachten kunnen toenemen in het begin van de behandeling.
 • Vervelende of ernstige bijwerkingen kunnen optreden, vooral in de eerste weken.
 • Sommige antidepressiva geven ernstige lichamelijke problemen wanneer ze samen met andere medicijnen gebruikt worden.
 • Onthoudingsverschijnselen treden op als medicijnen niet worden afgebouwd.

Welke ervaringen hebben anderen met deze behandeling?

 • Medicijnen kunnen de ergste depressieve periode draaglijk maken.
 • Mensen vinden het soms moeilijk om de behandeling tot het eind vol te houden.

Wat moet u zelf doen of kunnen?

U moet gemotiveerd zijn om langere tijd dagelijks medicijnen te gebruiken.

Waar wordt de behandeling gegeven?

Medicijnen worden voorgeschreven in de huisartspraktijk, of bij een vrijgevestigde psychiater, of op de polikliniek van een GGZ-instelling of een ziekenhuis.

Welke hulpverlener geeft de behandeling?

De huisarts of psychiater of soms een andere arts.

Hoe lang duurt de behandeling?

Een behandeling duurt nog zes maanden nadat de klachten verdwenen zijn.

Sint-janskruid

Werkt de behandeling tegen depressie?

Depressieve klachten worden minder.

Wat is het belangrijkste kenmerk van deze behandeling?

U neemt dagelijks kruiden in en bent uw eigen behandelaar.