Depressie: een behandeling kiezen

Meer informatie

Depressie en hulpverlening

U kunt goede informatie over depressie en de hulpverlening vinden bij de landelijke organisaties van patiënten en hulpverleners:

Een overzicht van boeken over depressie vindt u op sommige van hier genoemde websites, bijvoorbeeld de website van het Depressie Centrum.

De Stichting September publiceerde in 2010 de vijfde druk van het Zorgboek Depressie. Hierin staan ervaringsverhalen van mensen met een depressie, en informatie over de behandelmogelijkheden. Via hun website kan het boek besteld worden.

Lotgenotencontact

Mensen met een depressie hebben niet veel mogelijkheden voor bijeenkomsten met lotgenoten. Het blijkt lastig om deze bijeenkomsten te organiseren en lang niet iedereen met een depressie heeft er behoefte aan. Als u wel behoefte heeft aan erkenning en herkenning met lotgenoten zijn er forums op internet over depressie. Ook kunt u bellen met hulptelefoons, bijvoorbeeld van het Depressie Centrum en de Stichting Fobievrienden. Bij hulptelefoons zitten vaak mensen aan de telefoon die zelf ook een depressie hebben ervaren of nauw samenwerken met mensen met een depressie.

Ondersteuning van iemand met een depressie

Aan familieleden en vrienden of collega’s van mensen met een depressie wordt vaak het volgende aangeraden:

  • Kijk uit met goede raad en opbeurende woorden, deze helpen meestal niet
  • Neem niet zo maar taken over, help iemand actief te blijven
  • Kijk uit dat u zelf niet overbelast raakt.

Voor meer informatie, kijk op de website van het Depressie Centrum.

Ondersteuning van omgeving van iemand met een depressie

Familie en partners hebben vaak ook behoefte aan steun. Leven met iemand die een depressie heeft, is altijd een psychische belasting. Vaak komen daar nog praktische taken bij die de naasten overnemen van hun depressieve familielid.

Sommige naasten hebben behoeften om samen te komen met lotgenoten. Dit biedt hen emotionele ondersteuning en kan ook informatief zijn.

Vanuit de professionele hulpverlening is steun voor de familie niet altijd aanwezig. Sommige behandelaren begrijpen dat de familie steun nodig heeft en bieden ook de familie ondersteuning. Voor meer praktische ondersteuning kunt u hulp krijgen van het maatschappelijk werk en de thuiszorg. De stichting Labyrint - In Perspectief biedt informatie en steun aan direct betrokkenen van mensen met een psychiatrische ziekte.