Keeloperatie bij kinderen met keelontsteking?

Verschillen tussen keelamandelen verwijderen en afwachten

 

Bij keelamandelen verwijderen

Bij afwachten

Ziekenhuisopname en narcose

Opname en narcose 

Opname en narcose niet nodig 

Effect bij kinderen die 4 tot 6 keer keelontsteking per jaar hadden

Na een operatie evenveel keelontstekingen als na afwachten

Bij afwachten evenveel keelontstekingen als na een operatie

Kinderen met regelmatig keelontstekingen* 

Per jaar enkele dagen met keelontsteking minder dan bij afwachten.

Per jaar enkele dagen met keelontsteking meer dan kinderen na een operatie. 

Nadelige gevolgen

Altijd na de operatie:

  • ziek zijn met keelpijn, pijn bij slikken, niet lekker/een ziek gevoel, moeilijk drinken en eten

Veelvoorkomende, tijdelijke gevolgen, zoals:

  • misselijkheid/braken
  • koorts

Minder vaak voorkomende gevolgen, zoals:

  • smaakverandering
  • nabloeding

Klik hier voor de complete lijst van risico’s.

Afwachten heeft geen nadelige gevolgen. 

Dagen die kinderen missen op school

Gemiddeld 2 en een halve dag minder ziek thuis per jaar.

Na de operatie kunnen kinderen ongeveer 1 week niet naar school. 

Gemiddeld 2 en een halve dag meer ziek thuis per jaar

Kwaliteit van leven

Waarschijnlijk hetzelfde

Waarschijnlijk hetzelfde

Kosten van zorg

Hogere kosten

(als ouder betaalt u zelf deze kosten niet, omdat de operatie volledig  wordt vergoed door de zorgverzekering)

Lagere kosten

* Kinderen met regelmatig keelontstekingen: 

  • hebben 7 of meer keelontstekingen per jaar;

  • of 5 of meer keelontstekingen per jaar in de afgelopen 2 jaar;

  • of 3 of meer keelontstekingen per jaar in de afgelopen 3 jaar.