Keuzehulp: amandelen knippen

Keuzehulp: amandelen knippen

De keuzehulpen die op Thuisarts.nl staan worden gemaakt door verschillende organisaties, niet (alleen) door de makers van Thuisarts.nl. Het is de bedoeling  de keuzehulpen te verbeteren zodat ze makkelijker te gebruiken zijn.

Voor wie is deze keuzehulp bedoeld?

Deze keuzehulp is bedoeld voor ouders van kinderen bij wie de keelamandelen steeds opnieuw ontstoken zijn.

Als de keelamandelen ontstoken zijn, heeft uw kind vaak last van keelpijn, pijn bij het slikken en verhoging van de temperatuur. De keelamandelen zijn dan goed te zien als twee amandelvormige zwellingen links en rechts achter in de keel. Als uw kind in het afgelopen jaar 5 of meer keren ontstoken keelamandelen heeft gehad, of 6 of meer keren in de afgelopen 2 jaar, wordt er in principe overwogen om de keelamandelen te laten verwijderen. Hier kan van worden afgeweken, bijvoorbeeld omdat uw kind veel of juist weinig last heeft van de ontstekingen.

Voor wie is deze keuzehulp niet bedoeld?

Deze keuzehulp is niet bedoeld voor ouders van kinderen:

  • van wie de keelamandelen zó groot zijn dat ze de ademhaling ’s nachts belemmeren. In dat geval slaapt uw kind onrustig en snurkt het waarbij de ademhaling soms kort even stokt. De Keel-, Neus en Oor-arts zal dan adviseren de amandelen van het kind te laten verwijderen.
  • met een vergrote neusamandel. Uw kind heeft dan vaak last van verkoudheden met een vieze neus en oorontstekingen die samen gaan met slecht horen. Andere klachten zijn: slecht slapen, snurken en veel door de mond ademen.

Wat kunt u met deze keuzehulp?

Deze keuzehulp is bedoeld om u te helpen bij het kiezen: het natuurlijke herstel afwachten of de keelamandelen laten verwijderen. De beslissing neemt u uiteindelijk nadat u contact hebt gehad met uw huisarts of KNO-arts. Deze kan u adviseren, extra informatie geven en uw vragen beantwoorden.

Waar kunt u de informatie vinden?

In ‘Over amandelen' leest u over de soorten amandelen en welke klachten deze kunnen geven. Onder ‘Keuzemogelijkheden’ staan de overwegingen voor het al dan niet verwijderen van de amandele.  In het ‘Keuzeoverzicht’ staan de uitkomsten na het verwijderen van de keelamandelen ten opzichte van de uitkomsten na afwachten. In het onderdeel ‘Uw keuze’ staan stellingen die u helpen bewust te worden van uw persoonlijke overwegingen, die invloed kunnen hebben op uw keuze. Onder ‘Meer informatie’ vindt u links naar websites met meer informatie en de geraadpleegde bronnen.