Osteoporose: wel of geen medicijnen slikken om botbreuken te voorkomen

Meer informatie

Deze keuzehulp is ontwikkeld door vertegenwoordigers van de volgende organisaties: Osteoporose Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Orthopaedische Vereniging, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging,  TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en  CBO.

Waar komt de informatie in deze keuzehulp vandaan?

De informatie in deze keuzehulp is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn Osteoporose uit 2011 van het CBO.

Richtlijnen bevatten wetenschappelijk onderbouwde en landelijk geldende aanbevelingen voor optimale zorg voor de patiënt. Ze zijn bedoeld om artsen en andere zorgverleners te ondersteunen en om waar mogelijk de patiëntenzorg te verbeteren.

Van deze richtlijn is er ook een patiëntenversie, het Zorgboek Osteoporose van de Stichting September. Deze is verkrijgbaar via uw apotheek of via www.boekenoverziekten.nl.

Osteoporose Vereniging

Voor meer informatie over osteoporose kunt u terecht bij:

Postbus 1809
3800 BV Amersfoort
info@osteoporosevereniging.nl
http://www.osteoporosevereniging.nl