Osteoporose: wel of geen medicijnen slikken om botbreuken te voorkomen

Over Osteoporose

Hier vindt u informatie over botbreuken en osteoporose. Ook kunt u hier informatie vinden over uw risico dat u (opnieuw) een bot breekt.

Botbreuken

Elk jaar breken in Nederland ongeveer 80.000 mensen ouder dan 50 jaar een bot. U kunt op verschillende plekken een bot breken.

Bij osteoporose spreekt men vaak over drie soorten botbreuken:

  1. niet-wervelbreuken, zoals een gebroken pols of been
  2. wervelbreuken (gebroken ruggenwervel of wervelinzakking)
  3. gebroken heup

Een gebroken heup wordt soms apart genoemd, omdat deze ernstige gevolgen kan hebben. Hieronder vertellen we meer over de gevolgen van de verschillende breuken. Vrouwen breken vaker een bot dan mannen: 50 van de 100 vrouwen breken een bot, terwijl 15 van de 100 mannen een bot breken.

Wat is osteoporose?

Osteoporose wordt ook wel botontkalking genoemd. Dit betekent dat er minder kalk (calcium) in de botten zit. Bij osteoporose neemt dus de stevigheid van het bot af. Uw botten breken dan makkelijker.

Bot is levend weefsel. Ons lichaam maakt voortdurend nieuw botweefsel en breekt oud botweefsel af. Dit gebeurt tijdens ons hele leven. Tijdens de groei is de opbouw van bot groter dan de afbraak. Hierdoor groeit bot en wordt het steviger. Vanaf de leeftijd van ongeveer 40 jaar wordt er minder bot opgebouwd en meer afgebroken. Hierdoor worden de botten minder stevig. Pas bij teveel botverlies, heeft u misschien osteoporose.

Van botverlies en osteoporose zelf merkt u niets, totdat u een bot breekt. Dan wordt ook vaak ontdekt dat u osteoporose heeft.

Wilt u meer weten over osteoporose? Kijk dan op de website van de osteoporose vereniging

Wat zijn de gevolgen van botbreuken en osteoporose?

De gevolgen van een botbreuk kunnen vervelend zijn. Als u botbreuken wilt voorkomen dan vindt u in deze keuzehulp meer informatie hierover.

Na een botbreuk heeft uw bot tijd nodig om te herstellen. Mogelijk krijgt u gips of een operatie. Uw arts informeert u hierover. Ook zal uw arts vertellen of u het lichaamsdeel waar u een bot gebroken heeft mag belasten. Na een botbreuk kunt u tijdelijk minder doen en bent u waarschijnlijk meer afhankelijk van uw omgeving.

De gevolgen van botbreuken hangen sterk af van wat u gebroken heeft. Het breken van uw pols heeft bijvoorbeeld heel andere gevolgen dan een gebroken heup. Van sommige botbreuken kunt u lang last blijven houden. Het kan ook dat u angstig wordt om te vallen of om opnieuw een bot te breken.

Heupbreuk

Het breken van een heup is ernstig. U kunt na een heupbreuk niet meer lopen en bijna altijd is een operatie nodig. Een enkele keer is alleen bedrust genoeg. Na een heupbreuk kunt u last krijgen van vervelende gevolgen (complicaties). Bijvoorbeeld een bloedpropje (bloedstolsel) in uw vaten (trombose), wonden door het liggen in bed (doorligwonden), longontsteking of blaasontsteking. U zult eerder last krijgen van deze vervelende gevolgen als u ook al problemen had met uw gezondheid voor de breuk.

Na een heupoperatie begeleidt een fysiotherapeut of verpleegkundige u zo snel mogelijk bij het opstaan en/of weer gaan lopen. Het opnieuw leren lopen na een gebroken heup kost veel inspanning. Sommig mensen herstellen niet (goed) van een heupbreuk.

Wervelbreuk

Van een wervelbreuk hoeft u nauwelijks last te hebben. Soms heeft u enige tijd hevige pijn, maar wordt de pijn langzaam minder. Als meerdere wervels zijn gebroken kunt u ook veel pijn voelen.

Door wervelbreuk(en) wordt uw wervelkolom krommer en korter. Hierdoor krijgt u een kromme houding kunt u kleiner worden.

Niet-wervelbreuken

Bij niet-wervelbreuken kunt u bijvoorbeeld denken aan het breken van uw pols of been. Hier kunt u ook een paar weken veel last van hebben. Als u namelijk een ander bot dan uw heup of wervel gebroken heeft krijgt u waarschijnlijk enkele weken gips. U kunt het lichaamsdeel waar u gips heeft gekregen dan enkele weken niet of nauwelijks bewegen. Hierdoor bent u misschien meer afhankelijk van uw omgeving.

Opnieuw een bot breken

Na een botbreuk heeft u kans om opnieuw een bot te breken. De kans om opnieuw een bot te breken is het grootst in het eerste jaar na een botbreuk. Daarna neemt de kans af.

Na een botbreuk breken 10 van de 100 mensen binnen 2 jaar opnieuw een bot. Dit betekent dat 90 van de 100 mensen niet opnieuw een bot breken binnen 2 jaar.