Osteoporose: wel of geen medicijnen slikken om botbreuken te voorkomen

Uw keuze

U heeft al veel kunnen lezen over uw kans om een bot te breken en wat u zelf kunt doen om uw kans te verkleinen. Een belangrijke keuze is of u start met medicijnen om botbreuken te voorkomen. Deze keuzehulp kan u helpen bij het nemen van een beslissing over of u medicijnen wilt nemen of niet.

U kunt deze pagina uitprinten en uw antwoorden bespreken met anderen, bijvoorbeeld uw partner, arts, of verpleegkundige.

Het effect van de medicijnen hangt af van uw kans om een bot te breken.

Vraag aan uw arts hoe groot uw risico is en geef hieronder aan in welke van de volgende 3 groepen u zit:

  • Grote kans op botbreuken: Als u ernstige osteoporose heeft
  • Gemiddelde kans op botbreuken: Als u risicofactoren of osteoporose heeft
  • Kleine kans op botbreuken: Als u geen osteoporose heeft, en weinig of geen risicofactoren, kunt u in deze groep vallen.

De keuze om medicijnen te nemen wordt bepaald door uw mening over:

A. Uw risico om een bot te breken en

B. Het gebruiken van de medicijnen

Voordat u besluit om wel of geen medicijnen te nemen, is het goed uzelf de volgende vragen te stellen. Bij elke vraag staan een aantal punten die uw mening kunnen beïnvloeden. Door bij elk punt aan te geven wat u er zelf van vindt, stimuleert u uzelf na te denken over uw eigen mening. U kunt deze punten ook met anderen bespreken, bijv. met uw partner, verpleegkundige of arts.

Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om uw mening en uw ideeën.