Spontane klaplong: wel of niet plakken?

Keuzehulp: spontane klaplong

De keuzehulpen die op Thuisarts.nl staan worden gemaakt door verschillende organisaties, niet (alleen) door de makers van Thuisarts.nl. Het is de bedoeling  de keuzehulpen te verbeteren zodat ze makkelijker te gebruiken zijn.

Voor wie is deze keuzehulp bedoeld?

Deze keuzehulp is voor u bestemd als u een klaplong hebt die spontaan is opgetreden (dus niet als gevolg van een ongeval of steekwond) en als u van uw specialist hebt gehoord dat u kunt kiezen voor wel of niet 'plakken'. U hebt een aantal uren de tijd - in het ziekenhuis - om deze keuze te maken, maar soms is het verstandig om direct te kiezen. Ook kan het zijn dat in uw specifieke geval een dringend advies wordt gegeven. U krijgt dan geen gelijkwaardige keuze. Dit zullen de arts en u samen moeten bespreken.

Wat kunt u met deze keuzehulp?

Deze keuzehulp gaat over wel of niet 'plakken' na een spontane klaplong. Als u een spontane klaplong krijgt, zijn er verschillende behandelingen mogelijk. Eén optie is het plakken van de longvliezen. Dit maakt de kans dat u nóg eens een klaplong krijgt, zeer klein. Maar plakken heeft als nadeel dat het pijnlijk kan zijn. Niet plakken heeft ook voor- en nadelen. In deze keuzehulp leest u wat een klaplong is, welke behandelingen mogelijk zijn en wat de voor- en nadelen van plakken zijn.

De beslissing om wel of niet te plakken is ook voor artsen moeilijk. Ziekenhuizen maken verschillende keuzes op dit punt. Het is belangrijk dat u zelf op de hoogte bent van de voor- en nadelen van de behandelmogelijkheden. Deze informatie helpt u om voor uzelf een goede afweging te maken die aansluit bij uw persoonlijke waarden. Zo kunt u samen met uw dokter tot een keuze komen die het beste bij u past.

De keuzehulp is geen vervanging van een medisch advies. De informatie helpt u om voor uzelf een goede afweging te maken, maar u beslist uiteindelijk samen en in overeenstemming met uw arts. Uw (long)arts is het best op de hoogte van uw situatie en kan extra informatie hebben die voor u van belang is. Lees ook de disclaimer van de keuzehulpen.

Waar kunt u de informatie vinden?

In ‘Over een spontante klaplong’ vindt u algemene informatie over spontane klaplongen, de klachten en de kans op herhaling ervan. Onder ‘Keuzemogelijkheden’ leest u over de voor- en nadelen van de verschillende keuzemogelijkheden. In het onderdeel ‘Uw keuze’ staan stellingen die u helpen bewust te worden van uw persoonlijke overwegingen, die invloed kunnen hebben op uw keuze. Onder ‘Meer informatie’ vindt u link naar websites met meer informatie en de geraadpleegde bronnen.

U kunt de onderwerpen binnen deze keuzehulp het beste via het menu van boven naar beneden volledig doorlopen.