Spontane klaplong: wel of niet plakken?

Over een spontane klaplong

Wat is een spontane klaplong?

Een klaplong (pneumothorax) houdt in dat er lucht is tussen uw long en uw borstkas. Normaal liggen de longvliezen van de borstkas en de long tegen elkaar aan.

Een klaplong ontstaat als er een scheurtje komt in het longweefsel. Dit scheurtje zit dan in de longblaasjes. Het zorgt voor een verbinding met het longvlies, dat door de luchtophoping ook scheurt. Het gevolg is dat de lucht die u inademt vrij naar de borstholte kan stromen.

Door de lucht in deze ruimte kan de long niet goed meer uitzetten tijdens de ademhaling. Daar is dan te weinig ruimte meer voor.

Als dit gebeurt zonder duidelijke oorzaak, heet dit een spontane klaplong. De klaplong is dan geen gevolg van een trauma, zoals een val of een steekwond.

Wanneer u vóór de klaplong geen luchtwegklachten of luchtwegaandoening had, wordt gesproken over een primaire spontane klaplong. Als u wel een ziekte had zoals astma of COPD, wordt het een secundaire klaplong genoemd. Een klaplong aan beide kanten tegelijk treedt heel zelden op.

Wie krijgt een klaplong?

De meeste mensen die een primaire spontane klaplong krijgen, zijn tussen de 20 en 40 jaar. Daarnaast komt een spontane klaplong vaker voor bij: mannen (driemaal zo vaak als vrouwen), rokers (70 procent rookt) en relatief lange, slanke mensen. Mensen met een luchtwegaandoening zoals astma lopen iets meer kans een klaplong te krijgen dan anderen.

Wat zijn de klachten?

Als u een klaplong hebt, kunt u last hebben van kortademigheid en pijn bij het ademhalen. U kunt echter ook een klaplong hebben zonder dat u klachten heeft.

Hoe stelt de arts een klaplong vast?

Een arts kan erachter komen of u een klaplong hebt door te luisteren met een stethoscoop en door uw borst nauwkeuriger te onderzoeken via een röntgenfoto.

Is een klaplong gevaarlijk?

Meestal is een klaplong niet direct gevaarlijk. Als u al slecht werkende longen hebt, kan zuurstoftekort een probleem vormen. Een enkele keer kan de lucht in de borstholte zoveel uitzetten, dat de bloeddruk laag wordt. Dit wordt een spanningspneumothorax genoemd en is wel gevaarlijk. Als u met een klaplong gaat vliegen, is dat levensgevaarlijk. Verder loopt u met een niet-behandelde klaplong het risico dat u een longontsteking krijgt of een verdikking van het longvlies als de long slecht ontplooit.

Hoe groot is de kans op herhaling?

Mensen die een keer een klaplong hebben gehad, overkomt dat soms nog een keer. Dit gebeurt dan bijna altijd aan dezelfde kant en meestal binnen één of twee jaar, De kans dat de klaplong aan de andere kant optreedt, is nauwelijks groter dan bij de rest van de Nederlanders.

Hoe groot de kans op herhaling aan dezelfde kant (recidief) bij u is, hangt af van de oorzaak van uw klaplong:

  • Is bij u geen directe of indirecte oorzaak, zoals astma of een trauma, bekend? Dan is de kans dat u in de toekomst nog eens een klaplong krijgt, tussen de 30 en 50 procent. De wetenschappelijke studies die hiernaar zijn uitgevoerd, geven geen eenduidige uitkomst: de meeste studies laten een kans van 30 tot 35 procent zien, terwijl de grootste studie een recidiefkans van 54 procent laat zien.
  • Is bij u wél een onderliggende oorzaak, zoals een luchtwegaandoening, aan te wijzen? Dan is de kans op herhaling waarschijnlijk hoger dan 30 tot 50 procent, maar hóe hoog is niet bekend.
  • Hebt u een klaplong opgelopen door een trauma, bijvoorbeeld een val of een steekwond? Dan is de kans klein dat u nog een keer een klaplong krijgt.

Wat is het doel van de behandeling?

Een klaplong is op verschillende manieren te behandelen (zie verder onder 'Keuzemogelijkheden').

Het doel is in elk geval om:

  1. uw klachten zoveel mogelijk te verhelpen,
  2. te voorkomen dat u complicaties krijgt, denk aan een longontsteking of longfunctieverlies,
  3. te voorkomen dat u nogmaals een klaplong krijgt.