Spontane klaplong: wel of niet plakken?

Uw Keuze

In deze keuzehulp leest u wat een klaplong is en wat de voor- en nadelen van 'plakken' zijn. Het is aan u om samen met uw longarts te beslissen wat voor u de beste optie is.

Waarom is deze afweging zo moeilijk? Plakken biedt immers een kans van 95 procent op blijvend succes.

Aan de ene kant lijkt de keus dus simpel. Sommige artsen vinden dan ook dat iedereen het beste direct bij de eerste klaplong geplakt kan worden. Er is niet te voorspellen wie er wel of geen kans loopt een nieuwe klaplong te krijgen. Door te plakken is de kans dat u aan dezelfde kant nogmaals een klaplong zou krijgen minimaal.

Maar aan de andere kant wordt u dan mogelijk onnodig behandeld (geplakt). Er zijn ook artsen die het niet goed vinden als veel mensen overbehandeld worden. Zij willen liever pas na een eventuele tweede klaplong plakken.

Voor uzelf telt bij de afweging niet alleen de kans op herhaling, maar ook hoeveel pijn en ongemak u van de ingreep zult hebben, wat de gevolgen ervan zijn en hoe u zult herstellen.

Om de afweging overzichtelijk te maken, kunt u voor u zelf op de volgende stellingen reageren:

  1. Het allerbelangrijkste vind ik dat de ingreep de kans op herhaling zo klein mogelijk maakt. (ja/nee/redelijk belangrijk/beetje belangrijk).
  2. Een vervelende ingreep en wat langer herstel heb ik er wel voor over, als dat nodig is om de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken. (mee eens/mee oneens/beetje mee eens)
  3. Het allerbelangrijkste vind ik dat mijn klachten nu zo snel mogelijk verholpen worden. (ja/nee/redelijk belangrijk/beetje belangrijk).
  4. Ik wil het liefst zo weinig mogelijk pijn hebben tijdens en na de ingreep. Mocht ik ooit toch weer een klaplong krijgen, dan zien we dan wel verder. (mee eens/mee oneens/beetje mee eens)

Door uw reactie op deze stellingen met uw specialist te bespreken, kunt u samen tot een weloverwogen beslissing komen.