Verhoogde kans op hart- en vaatziekten: risicometer hart- en vaatziekten

De risicometer

Wat kunt u met de risicometer?

Met de risicometer kunt u uw risico schatten om in de komende 10 jaar een hart- of vaatziekte te krijgen of hieraan te overlijden. De kans dat u een hart- of vaatziekte krijgt hangt af van zogenaamde risicofactoren. Risicofactoren zijn persoonlijke kenmerken die het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten vergroten. De risicometer gebruikt de volgende risicofactoren om uw risico te berekenen: leeftijd, geslacht, roken, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Met de risicometer kunt u ook schatten hoeveel uw risico kleiner wordt als uw risicofactoren veranderen (bijvoorbeeld als u stopt met roken).

Wie kan de risicometer gebruiken?

De risicometer is voor u bedoeld als uw arts of verpleegkundige u heeft verteld dat u misschien een verhoogd risico heeft om een hart- of vaatziekte te krijgen. Uw arts of verpleegkundige heeft dan uw bloeddruk en cholesterolgehalte gemeten. U heeft de waarden van uw bloeddruk en cholesterolgehalte nodig om uw risico te schatten.

U kunt de risicometer alleen gebruiken als u ouder bent dan 39 jaar en jonger dan 71 jaar.

U kunt de risicometer niet gebruiken als u al een hart- of vaatziekte heeft (gehad), bijvoorbeeld een hartinfarct, beroerte, hartfalen, angina pectoris, etalagebenen, of perifeer arterieel vaatlijden. Als u diabetes heeft kunt u de risicometer ook gebruiken maar alleen als u ouder bent dan 39 jaar en jonger dan 56 jaar. Hetzelfde geldt als u reumatoïde artritis (reuma) heeft. Bij diabetes of reuma telt de risicometer namelijk 15 jaar bij uw leeftijd op om uw risico te schatten.

Let op:

Met de risicometer kunt u uw risico schatten. Het geschatte getal is het gemiddelde risico van een grote groep mensen die dezelfde risicofactoren hebben als u. Maar bijna niemand heeft precies het gemiddelde risico. Uw echte risico kan kleiner zijn dan het geschatte getal, maar ook groter.

Er zijn ook risicofactoren waarmee geen rekening wordt gehouden bij de schatting van uw risico. Als u één of meer van deze risicofactoren heeft is uw echte risico groter dan het geschatte getal. In de volgende gevallen is uw risico groter dan het geschatte getal:

  • Als uw vader, moeder, broer of zus een hart- of vaatziekte gekregen heeft op een leeftijd jonger dan 65 jaar (erfelijke belasting);
  • Als uw nieren minder goed werken;
  • Als u diabetes én reumatoïde artritis heeft;
  • Als u overgewicht heeft;
  • Als u weinig beweegt;
  • Als u ongezond eet;
  • Als u te veel alcohol drinkt;
  • Als u veel stress heeft.