Verhoogde kans op hart- en vaatziekten: risicometer hart- en vaatziekten

Over hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten zijn ziekten die te maken hebben met het hart en de bloedvaten. Hart- en vaatziekten ontstaan door het dichtslibben van slagaders. We noemen dit atherosclerose of slagaderverkalking. Een slagader is een bloedvat dat het zuurstofrijke bloed naar uw spieren en organen brengt. Zuurstof is nodig om te leven. Als een slagader dichtslibt, kan deze zelfs afgesloten worden door een bloedstolsel. Het weefsel of orgaan waarheen het bloed werd vervoerd, krijgt dan geen zuurstof meer. Als de afsluiting van de slagader lang duurt, kan weefsel of een deel van een orgaan afsterven. Op deze plaats ontstaat dan een litteken.

Hart- en vaatziekten zijn één van de grootste doodsoorzaken in Nederland.